pro

Študija o kislinskem izpiranju katalizatorja za hidroobdelavo na osnovi Co Mo

Metodologija odzivne površine (RSM) je bila uporabljena za proučevanje postopka izpiranja dušikove kisline odpadnega katalizatorja za hidroobdelavo na osnovi Co Mo. Cilj te študije je bil uvesti CO in Mo iz izrabljenega katalizatorja v topilo v obliki vodotopne snovi, da se olajša nadaljnje čiščenje in predelava ter spozna neškodljiva obdelava in izraba trdnih odpadkov, reakcija temperatura in razmerje trdna tekočina. Glavne vplivne dejavnike smo določili z metodologijo odzivne površine in vzpostavili modelno enačbo procesnih parametrov ter hitrosti izpiranja kobalta in molibdena. V optimalnih procesnih pogojih, dobljenih z modelom, je bila stopnja izpiranja kobalta več kot 96%, izpiranja molibdena pa več kot 97%. Pokazal je, da so optimalni parametri procesa, dobljeni z metodo odzivne površine, natančni in zanesljivi ter jih je mogoče uporabiti za vodenje dejanskega proizvodnega procesa


Čas objave: november-05-2020